Interview in de RIJK

Rijk is het VBG Magazine dat 4x per jaar uitkomt en verspreid wordt onder de leden en gasten van de kerk en onder belangstellenden zoals de studenten die het kerkgebouw van de Vrije Baptisten Gemeente in Groningen gebruiken. In dit blad staat op bladzijde 18 een interview met mij.

http://issuu.com/vbgroningen/docs/rijk_2014_herfst_web/1?e=1769033/9496347